Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. (znak IR.Le-1. 71190-6/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji ...

... drogowej dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom długości 10+3km”, w zakresie nieruchomości o nr ewid.: 878/1, 1021 ark. 2 obręb: 0003 - Cielcza, i 118 ark. 1 obręb: 0008 - Mieszków, jednostka ewidencyjna: 300602_5, Jarocin - obszar wiejski, gmina Jarocin.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 20 lipca 2017 r. do dnia 3 sierpnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 18.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2017 - 00:00