Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 89/Z/18 wydanej w dniu 23 sierpnia 2018 r. (IR-V.7840.3.23.2018.6) dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań ...

Treść archiwalna

... Główny - st. Wronki (włącznie) tj. od km 0+000 do km 52+265; w zakresie układu torowego, układu drogowego, obiektów inżynieryjnych, odwodnienia i instalacji sanitarnych, konstrukcji budowlanych i architektonicznych, sieci trakcyjnej oraz elektroenergetycznej” na odcinku od km 0+000 do km 18+360

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 30.12.2019 do 13.01.2020
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 18.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.12.2019 - 00:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 00:05