Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 35 /Z/16 z dnia 15 marca 2016 r. dla inwestycji pn. „ Przebudowa szlaku Stare ...

... Bojanowo – Przysieka Stara od km 113,290 do km 116,430 w zakresie układu torowego, robót drogowych od km 113,290 do km 117,345, robót odwodnieniowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych ” oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 46/Z/16 z dnia 31 marca 2016 r. dla inwestycji pn. „Przebudowa stacji Stare Bojanowo od km 111,250 do km 113,290 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz elektroenergetyki do 1 kV od km 111,240 do km 116,430”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 20.09.2019 do 04.10.2019
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 17.09.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.09.2019 - 00:42
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.10.2019 - 00:05