Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2019 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2019 r. nr 17/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi ...

Treść archiwalna

... wojewódzkiej nr 450 na odcinku od ulicy Śródmiejskiej do granicy miasta wraz z przebudową wiaduktu kolejowego”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 22.10.2019 do 05.11.2019
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 17.10.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.10.2019 - 00:15
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:22