Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2017 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w całości decyzję Starosty Obornickiego z dnia 12.07.2017 r. odmawiającą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty ...

... Obornickiego z dnia 23.01.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ocieszyn.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 października 2017 r. do dnia 2 listopada 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 17.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.11.2017 - 00:00