Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2020 r. o ponownym zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.08.2018 r. o zezwoleniu na...

Treść archiwalna

realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przedłużenia ul. Dworskiej (droga gminna) na odcinku od istniejącej ul. Dworskiej (na wysokości działki 7/31) do zjazdu na działkę nr 8/7, ark. 27, obr. Naramowice w Poznaniu

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 23.03.2020 do 06.04.2020
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 19.03.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 19.03.2020 - 08:22
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 07.04.2020 - 00:05