Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2016 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej częściowo decyzję Starosty Wrzesińskiego nr 328/2016 z dnia 31 maja 2016 r. (znak WB.6740.233.2016) o zezwoleniu na realizację...

Treść archiwalna

inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 22.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.12.2016 - 07:33