Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017r. o wydaniu decyzji nr 9/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. (znak IR-III.7820.14.2017.9) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku ..

... od m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (od km 9+254,70 do km 17+509,82), której nadano rygor natychmiastowej wykonalnośc.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 lipca  2017 r. do dnia 2 sierpnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 17.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.08.2017 - 00:00