Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. o zgromadzonej dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Przebudowa stacji Kościan od km 121.180 do km 123.300 w zakresie układu torowego, ...

Treść archiwalna

... robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1kV od km 120.900 do km 123.300, robót drogowych od km 121.100 do km 123.300, usunięcia kolizji elektroenergetycznych od km 121.140 do km 123.300, zewnętrznych sieci i instalacji od km 121.140 do km 123.310. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 17 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 16.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.09.2016 - 07:29