Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2017 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ...

 251 - przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 2 listopada 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 16.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.11.2017 - 00:00