Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. o zgromadzonej dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa elementów infrastruktury kolejowej na przejeździe kolejowym...

Treść archiwalna

w km 157.352 w Luboniu", realizowanej w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1 "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III,  odcinek Czempiń - Poznań".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 15.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2016 - 09:16