Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. o zgromadzonej dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej...

Treść archiwalna

na odcinku Rawicz - Bojanowo od km 64.440 do km 76.150", realizowanej w ramach zadania pn.: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 15.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2016 - 09:16