Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 92/Z/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Rzeka Rgilewka ..

... w km 3+100 do km 32+800; ETAP II odbudowa koryta rzeki Rgilewki w km 9+000 do km 32+800; gm. Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, pow. Koło”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 grudnia 2017 r. do dnia 2 stycznia 2018 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 15.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2018 - 08:11