Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. dotyczące wydania decyzji nr 3/2016 (znak IR-III.747.1.2016.3) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 354 od km 43,300 do ...

Treść archiwalna

... o km 92,788, LOT B w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD - Piła Główna” w km -0,197÷92,788.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 20 września 2016 r. do dnia 4 października 2016 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 14.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.10.2016 - 08:16