Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2016 r o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej częściowo decyzję Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Treść archiwalna

... polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 października 2016 r. do dnia 2 listopada 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 14.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.11.2016 - 07:25