Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 1/Z/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dla ...

... inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 354 w km -0,197 - 92,788, w ramach zadania pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 354 na odcinku Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna ”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 18.11.2019 do 02.12.2019
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 14.11.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.11.2019 - 00:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.12.2019 - 00:05