Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2016 r. o wydaniu dnia 14 listopada 2016 r. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Nr 144/Z/16 sygn. IR-V.7840.3.119.2016.9 dla inwestycji pn. "Budowa ...

Treść archiwalna

... kanalizacji sanitarnej".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 29 listopada 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 14.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.11.2016 - 07:14