Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2019 r. (znak: IR-V.7840.219.2019.5), informującego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 137/19 z 26 lipca 2019 r. (znak: IR-V.7840.100.2019.5) dla inwestycji pn.: „Rozbudowa MOP ...

Treść archiwalna

...  Czerlejno kat. I do kat. II – budowa pawilonu stacji paliw, pawilonu restauracji wraz z obiektami towarzyszącymi i obsługującą infrastrukturą techniczną oraz modernizację trafostacji, zlokalizowanego w pasie drogi ekspresowej S5 w km 28+200. Etap II – restauracja Burger King wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi: wiata śmietnikowa, plac zabaw, znaki kierunkowe"

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 17.12.2019 do 31.12.2019
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 14.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.12.2019 - 00:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.01.2020 - 00:05