Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. Budowa linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska