Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 . o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Leszna Nr 369/2016 z dnia 14.09.2016 r. ...

Treść archiwalna

...  (znak AP.6740.274.2016.MP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej drogą S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław i dalej z Rondem Gronowo wraz z infrastrukturą - Odcinek C, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 20 grudnia 2016 r. do dnia 3 stycznia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 14.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.01.2017 - 10:55