Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 . o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 157/Z/16 z dnia 14 grudnia 2016r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa wiaduktu ...

Treść archiwalna

... kolejowego w km 20+151 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 14.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2017 - 08:10