Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 . o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: ...

Treść archiwalna

... Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Bydgoszcz Zachód - Pila Krzewina (ETAP IV) w zakresie od słupa nr 121 do słupa nr 136 (z wyłączeniem słupa nr 136) w ramach zadania budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 14.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2017 - 08:11