Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 . o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: ...

Treść archiwalna

... "Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina (ETAP I) w zakresie od słupa nr 203 do słupa nr 220, w ramach zadania budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 14.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.12.2016 - 07:48