Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.05.2016 r. uchylającej częściowo decyzję Starosty Poznańskiego Nr 8/2015 z dnia ...

Treść archiwalna

...  27.10.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej polegającej na rozbudowie pasa drogowego drogi gminnej ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Skórzewskiej do ul. Długiej i budowę kanalizacji deszczowej, powiat poznański, województwo wielkopolskie i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 15.01.2020 do 29.01.2020
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 13.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.01.2020 - 00:22
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.01.2020 - 00:05