Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 44A/Z/16 z dnia 13 lipca 2016r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji...

Treść archiwalna

sanitarnej w miejscowości Oborniki w ulicach 11 Listopada, Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ulicą Polną. Działki nr 650 i 681 - droga krajowa 11, działki nr 682/28, 682/29, 682/30 - tereny zamknięte, działki 682/8, 682/10, 682/14, 682/17, 682/19, 682/23, 682/24, 682/26, 682/27 - obszar kolejowy".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 lipca 2016 r. do dnia 28 lipca 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 14.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2016 - 09:17