Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Bojanowo - Leszno od km 76.150...

Treść archiwalna

do km 94.750 (działki objęte decyzją lokalizacyjną inwestycji celu publicznego - GDDKiA)" , realizowanej w ramach zadania pn.: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 lipca 2016 r. do dnia 28 lipca 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 14.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2016 - 09:17