Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 190/17 z dnia 5 lipca 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, dla inwestycji pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej...

400/220/110 kV Plewiska".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 13 września 2017 r. do dnia 27 września 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 13.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 28.09.2017 - 00:00