Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn: "Budowa dwutorowej napowietrznej...

linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów, Odcinki dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec - Pątnów - województwo wielkopolskie - ETAP III"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 15 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 12.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 30.09.2017 - 00:00