Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego z dnia 12 września 2016 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Ostrowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Nr RPA.6740.ID.6.2015 o ...

Treść archiwalna

... zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Wysokiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krętej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 15 września 2016 r. do dnia 29 września 2016 r.

Autor: Ewa Ślęzak-Jarczyńska
Data utworzenia: 12.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.09.2016 - 07:21