Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. o wydaniu decyzji nr 1/2016 (znak IR-III.747.7.2015.3) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - ...

Treść archiwalna

... Poznań, etap III, odcinek Czempiń - Poznań od km 131.080 do km 163.400, w zakresie budowy sieci teletechnicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na stacji Luboń k. Poznania w rejonie przejazdu kolejowego w km 157.352.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 stycznia 2016 r. do dnia 28 stycznia 2016 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 11.01.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.02.2016 - 07:18