Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, ...

Treść archiwalna

... teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Bojanowo - Leszno od km 76.150 do km 94.750".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 13 stycznia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 11.01.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.02.2016 - 07:14