Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Rawicz - Bojanowo od km 64.440 ...

Treść archiwalna

... do km 76.150", realizowanej w ramach zadania pn.: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia 26 sierpnia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 11.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.08.2016 - 07:34