Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, ...

Treść archiwalna

... teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Leszno - Stare Bojanowo od km 97.675 do km 111.250 ".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 16.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.01.2016 - 07:17