Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji Stare Bojanowo od km 111.250 do ...

Treść archiwalna

... km 113.290 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz elektroenergetyki do 1 kV od km 111.250 do km 116.430.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 grudnia 2015 r. do dnia 11 stycznia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 11.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2016 - 07:09