Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Podstacja trakcyjna Oborzyska Stare w km 127.800 wraz ...

Treść archiwalna

... z linią zasilającą w zakresie przebudowy linii zasilającej podstację trakcyjną Oborzyska Stare, obiektów budowlanych, elektroenergetyki, kabli zasilaczy trakcyjnych i powrotnych".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 grudnia 2015 r. do dnia 11 stycznia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 11.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2016 - 07:12