Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 9/2018 z dnia 25.04.2018 r. (znak WD.6740.3.2018.EK) ...

Treść archiwalna

... o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 13.12.2018 do 27.12.2018
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 10.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.12.2018 - 10:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2018 - 00:05