Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn .: „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Dobiegniew od km 81+877 ...

Treść archiwalna

... do km 87+820 w ramach projektu Prace na linii kolejowej E59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie. LOT D.1 od km 81+877 do km 87+820. Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 14.12.2018 do 28.12.2018
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 10.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.12.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.12.2018 - 00:05