Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwlenia na budowę dla inwestycji w zakresie sieci przesyłowej:...

"Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec - Grudziądz" - ETAP II

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 06.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 21.09.2017 - 00:00