Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2017 r. o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Wronczyn - Kościan Południe

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 września 2017 r. do dnia 5 października 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 05.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 06.10.2017 - 00:00