Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 169/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (znak: IR–V. 7840.127 .2017.11 ) dla inwestycji pn .: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 2 sierpnia 2017 r. do dnia 16 sierpnia 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 01.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.08.2017 - 00:00