Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 października 2019 r. o wydaniu decyzji nr 19/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku obwodnicy m. Pniewy od skrzyżowania z drogą krajową nr ...

... 24 i wojewódzką nr 187 do skrzyżowania z ul. Strzelecką od km 130+300 do km 131+050 w zakresie wykonania ścieżki rowerowej i kanału technologicznego oraz od km 131+050 do km 133+400 w zakresie wykonania kanału technologicznego ”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 04.10.2019 do 18.10.2019
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 01.10.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.10.2019 - 00:18
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.10.2019 - 00:05