Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego owydaniu decyzji nr 3/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Mieścisko w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego".

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 23 kwietnia 2013 r. do dnia 7 maja 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 18.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 14:35