Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 1770/2013 z dnia 30.08.2013 r. o zezwoleniu na realizację...

Treść archiwalna

inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg dojazdowych (oznaczonych w projekcie MPZP „Tereny przyautostradowe w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu” jako 4KD-L i 8 KD-D) oraz części ul. Nowe Kotowo w Poznaniu

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 4 grudnia 2013 r. do dnia 18 grudnia 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 04.12.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28