Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołań od decyzji Starosty Kolskiego nr 1.2014 z dnia 30.01.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Treść archiwalna

... polegającej na rozbudowie ulicy Nagórnej w Kole - Etap I-IV.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 9 kwietnia 2014 r. do dnia 23 kwietnia 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 09.04.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28