Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2013 r. Nr 11/2013 o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na ...

Treść archiwalna

... rozbudowie drogi krajowej nr 92 w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Września - Gonice, realizowanej pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku Września - Gonice”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 18 grudnia 2014 r. do dnia 1 stycznia 2015 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 18.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28