Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu na wniosek inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 160/13 dla inwestycji pn.: "Rozbudowa węzła Odolanów - Etap 1 - Dostosowanie do pracy na ciśnieniu 8,4 MPa i połączenia z nowym gazociągiem Gustorzyn.

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 23 kwietnia 2013 r. do dnia 7 maja 2013 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 22.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28