Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji z dnia 11 grudnia 2014 r. nr 25/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Pilich - Skulsk od km 212+070 do km 213+790 i ...

Treść archiwalna

... Celinowo - Kijowiec od km 219+430 do km 221+110 poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 30 grudnia 2014 r. do dnia 13 stycznia 2015 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 30.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:48