Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Konina Nr 4 z dnia 7.10.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej,...

Treść archiwalna

... realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie” i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 24 grudnia 2014 r. do dnia 7 stycznia 2015 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 24.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28