Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej ...

Treść archiwalna

... działkę nr 171/1 o pow. 0,0223 ha obręb „D” miasto Turek

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 22.12.2020 do 05.01.2021
Autor: Agnieszka Twers-Janiszewska
Data utworzenia: 22.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.12.2020 - 11:21
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.01.2021 - 00:05