Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr 69/12 z dnia 12 marca 2012 r., o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ...

Treść archiwalna

... Świnoujściu dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn - Odolanów: Etap I Gustorzyn - Turek, na terenie województwa wielkopolskiego o długości 47,9 km - od granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem wielkopolskim, do granicy gminy Przykona z gminą Turek".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 23 kwietnia 2014 r. do dnia 7 maja 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 23.04.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28